IMIR
Intézményi Minőségfejlesztési Irányítási Rendszer

A pályázat

Pályázati kiírás kódja: TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV. Projekt címe: A minőségi és korszerű felsőoktatásért a Szent István Egyetemen. Teljes költségvetés: 348.100.045 Ft; Elnyert támogatás: 330.695.042 Ft. Fejlesztés időtartalma: 2010.06.15-2012.06.14 Ft. Projektvezető: Dr. Kovács Árpád Endre. Projekt szakmai vezetők: Dr. Lakatos Vilmos, Nagypál Tamás, dr. Tarr Zsuzsanna. Projektkoordinátor: Dr. Szalay Zsigmond Gábor. Pénzügyi vezető: Korsós Zoltánné.

Munkaerő-piaci igényekhez igazodó gyakorlati oktatás erősítése

Gyakorlati helyek, laborok fejlesztése

 • A SZIE konvergencia régiókban elhelyezkedő karain az alábbi fejlesztésekre kerül sor: Regionális gyakorlati képzési központ kialakítása a gépészmérnöki kar kihelyezett békéscsabai tagozatán. SZIE Gépészmérnöki Kar kihelyezett tagozatot hozott létre 2010-ben Békéscsabán. Az ott folyó gépészmérnökképzéshez szükséges az oktatási és gyakorlati képzési feltételrendszer kialakítása. Az érintett képzések a következők: Meghirdetett műszaki felsőoktatási képzések: BSc. képzések: gépészmérnökképzés, mezőgazdasági- és élelmiszeripari gépészmérnökképzés, mechatronikai mérnök képzés, Tervezett MSc. képzések: Település üzemeltető, Kommunális mérnök-, Megújuló energetikai-, Biztonságtechnika- mérnökképzések. Ezen túl műszaki FSZ-képzések (regionális vállalati igények alapján). mérnök továbbképzések és felnőttképzési kurzusok, szaktanfolyamok. (Összesen mintegy 700 fő/év).
  A gyakorlati képzési központ keretében cél a mérnökképzés alaplaboratóriumi feltételrendszerének létrehozása. További cél a kommunális gépek-, megújuló energia-, településfejlesztés és üzemeltetés- speciális laboratóriumok kialakítása. Mindez a következő lépéseket foglalja magában:
  • Meglévő épületek átalakítása, felújítása (gyakorlati képzési alaplaboratóriumok kialakítása, műszaki oktatási tantermek kialakítása, gyakorlati képzési bemutatóterek kialakítása, oktatási tereket kiszolgáló kommunális terek felújítása)
  • Épületfelügyeleti és megújuló energiahasznosító funkciók telepítése gyakorlati bemutató-központi funkcióval, valamint funkcionális hasznosítási céllal (megújuló energiára épülő fűtési-hűtési rendszer kialakítása, videofelügyeleti- és vagyonvédelmi rendszer kialakítása, számítógépes hálózati rendszer kialakítása, műszaki oktatási infrastruktúra kiépítése)
  • Laboratóriumok kialakítása (műszaki alapismereti laboratórium, anyagtudományi laboratórium, méréstechnikai laboratórium, alkalmazott informatikai laboratórium, gépszerkezettani- és géptervezési laboratórium)
  • Laboratóriumi és oktatási eszközök beszerzése (oktatási bútorzat, oktatástechnikai eszközök, bemutató eszközök, számítógépek és hálózati eszközök.)
 • Informatikai labor kialakítása a Gazdasági Karon. A SZIE GK-on jelenleg folyó és induló képzésein tanuló hallgatók munkaerő-piaci értékét jelentősen növeli az a gyakorlatorientált (szak- és szakirány-specifikus) informatikai képzés, mely a projektben megvalósítani tervezett 20 gépes laborokban fog zajlani. A fejlesztés során megtörténik az infrastruktúra kialakítása, a laborok felszerelése (20-20 munkaállomás, 1-1 projektor és multifunkciós készülék+ 1 szerver, a szoftverek beszerzése függ a munkaerő-piaci igényektől: ügyviteli szoftverek, vállalatirányítási szoftverek, projektciklus menedzsmentet támogató szoftverek, Autocad szoftverek). Az érintett képzések a következők: Gazdaságtudományi területen: Gazdálkodási és menedzsment BA, Pénzügy és számvitel BA, Turizmus-vendéglátás BA, Kereskedelem és marketing BA, Műszaki tudományok területen: Műszaki menedzser BSc, Gépészmérnök BSc; Felsőfokú szakképzésben: Banki szakügyintéző, Számviteli szakügyintéző, Projektmenedzser asszisztens, Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző (összesen mintegy 900 fő/év).
 • „Életmentő Tréning Központ” kialakítása és működése a gyulai Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézetben. A fejlesztéssel sor kerül a felújított, de jelenleg kihasználatlan teremben a képzési hely kialakítására (egyszerre 20 főnek lehetővé téve az képzésben való részvételt). Az oktatáshoz szükséges technikai eszközök beszerzésére.
 • Öntözési technológiákhoz kapcsolódó gyakorlati hely kialakítása a szarvasi Víz- és Környezetgazdálkodási Karon. A kialakítandó gyakorlati hely fő feladatai: a különböző öntöző rendszerek bemutatása, az öntözővíz kémiai paramétereinek meghatározása, a vizek és szennyvizek kezelésének és eszközrendszerének demonstrálása, illetve az öntözés talajra gyakorolt hatásának vizsgálata. A kialakítandó gyakorlati helyen a különböző képzési formákban résztvevő hallgatók képesek lesznek az öntözés és az öntözéssel kapcsolatos legkorszerűbb gyakorlati ismeretek elsajátítására. A fejlesztés keretében a következő tevékenységek kerülnek megvalósításra: Villamosenergia-ellátó rendszer kiépítése. Hidránsfejek kialakítása. Mérő-, bemutató szárnyvezetékek kiépítése (mikroöntöző rendszer, csévélhető szárnyvezeték, lineár és center pivot). Nyomásközpont kiépítése: szivattyúk, szűrők és tápoldat adagolók. Mérőrendszerek telepítése. A gyakorlati oktatást végzők felkészítése. Képzési anyag összeállítása.
 • Informatikai és többcélú oktatási laborok kialakítása a szarvasi Pedagógiai Karon. A karon folyó minden szintű oktatásnak része az informatikai képzés, melyhez a rendelkezésre álló felszerelés igen elavult. Emellett több képzésben hasznos lenne olyan informatikai eszközökkel felszerelt labor, lehetőséget teremt a kiscsoportos munkára. Ennek érdekében szeretnénk felújítani egy asztali gépekkel felszerelt labort és egy rugalmasan átrendezhető labort is.
 • Többfunkciós (informatika képzés, tréningek, stb.) csoportmunkát lehetővé tevő labor kialakítása, felszerelése az Alkalmazott Bölcsészeti Karon. A karon számos olyan képzés zajlik, mely igényli a csoportos munkát illetve a tréningszerű foglalkozásokat – mindezt informatikai támogatással. Ennek érdekében szeretnénk kialakítani és felszerelni két olyan labort, mely a szóban forgó képzéseknek megfelelően rugalmasan átrendezhető, egyaránt lehetővé teszi a hallgatók egyéni és kiscsoportos vagy csoportos munkáját is. A labort többek között notebookokkal kívánjuk felszerelni, a kommunikációt pedig vezeték nélküli megoldással biztosítjuk. Ez a fajta technológia azt is lehetővé teszi, hogy a hallgatók az eszközöket közvetlenül használhassák terepmunkára.

Képzés, oktatás-módszertani felkészítések

 • Az előző pontban felsorolt korszerű eszközök, technológiák beüzemeléséhez kapcsolódóan az alkalmazó oktatók, munkatársak betanító képzése, valamint az eszközök, berendezések oktatásba kapcsolásához kidolgozandó oktatás-módszertani felkészítése kapcsolódik ezen feladatkörbe.

 

A projekt tevékenységeinek ütemezése 

 

2010

2011

2012

 

1.n.év

2.n.év

3.n.év

4.n.év

1.n.év

2.n.év

3.n.év

4.n.év

1.n.év

2.n.év

3.n.év

4.n.év

III. Gyakorlati oktatás fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyakorlati helyek, laborok fejlesztése

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Képzés, oktatás-módszertani felkészítések

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

USZTEUMMNFU