IMIR
Intézményi Minőségfejlesztési Irányítási Rendszer

A pályázat

Pályázati kiírás kódja: TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV. Projekt címe: A minőségi és korszerű felsőoktatásért a Szent István Egyetemen. Teljes költségvetés: 348.100.045 Ft; Elnyert támogatás: 330.695.042 Ft. Fejlesztés időtartalma: 2010.06.15-2012.06.14 Ft. Projektvezető: Dr. Kovács Árpád Endre. Projekt szakmai vezetők: Dr. Lakatos Vilmos, Nagypál Tamás, dr. Tarr Zsuzsanna. Projektkoordinátor: Dr. Szalay Zsigmond Gábor. Pénzügyi vezető: Korsós Zoltánné.

Minőségirányítási rendszerek fejlesztése

A SZIE Közép-Magyarországi Régióban található karain a felnőttoktatás alaptevékenységre vonatkozóan megtörténik az ISO 9001/2009, az ISO 14001/2005 és ISO/IEC 27001/2006 szabványok szerinti irányítási rendszerek integrált kiépítése, bevezetése, tanúsítása. A tevékenységen belül végrehajtandó fő feladatcsoportok a következők:

Előkészítés, helyzetfelmérés, értékelés

Szükséges a rendszer bevezetése előtti korrekt, adatokon és tényeken alapuló helyzetfelmérés, önértékelés elkészítése, majd ennek eredménye alapján kell a rendszert megtervezni. Elvégzendő feladatok a bevonásra kerülő területek összes folyamatának felmérése, megismerése, a szükséges konzultációk lebonyolítása, információk begyűjtése, a használt dokumentációk integrálása. Mindezeket a karok és azokon belüli további szervezeti egységenként (intézet és tanszék) más egységek szintjén kell elvégezni. Ez után lehet meghatározni, hogy mely folyamatokat célszerű intézményi és melyeket kari vagy más egység szinten szabályozni.

Követelmények meghatározása

Első bevezető oktatás az integrált rendszerek bevezetéséhez, a várható munkafeladatok ellátásához kapcsolódó tevékenységek megismeréséhez, a teljes munkamenet megalapozása.

Alapdokumentumok összeállítása (MIR, KIR, IBIR)

  • A teljes bevonásra kerülő terület összes folyamatának felmérése, megismerése, a szükséges konzultációk lebonyolítása, információk begyűjtése, a használt dokumentációk integrálása.
  • A felmért terület alapinformációi alapján az alapdokumentáció előkészítése.
  • Az elkészült alapdokumentáció pontosítása az érintett területekkel lefolytatott helyszíni konzultációk alapján.
  • A pontosításokkal kiegészített, elkészült alapdokumentáció véglegesítése az érintett területekkel, helyszíni konzultációkkal.
  • A véglegesített alapdokumentáció jóváhagyása az érintett területekkel helyszíni konzultációkkal támogatva.

Az intézménynek és a karoknak saját döntési felelőssége van a dokumentumok kialakítása tekintetében. A rendszer fenntarthatóságának fontos kritériuma a szabályozások minősége, mennyisége és mélysége, amely karonként változó mértékű lehet.

Rendszerek bevezetése, működés ellenőrzése, belső auditálás

A tevékenység keretében megvalósítandó feladatok:

  • Bevezetési ütemterv kidolgozása: Az integrált irányítási rendszer bevezetésének megtervezése az előzetes felmérések alapján, további konzultációk alapján.
  • Bevezetési ütemterv pontosítása és elfogadása: Az elkészült bevezetési terv pontosítása az érintett területekkel lefolytatott helyszíni konzultációk alapján, majd a véglegesítése.
  • Bevezetés előkészítése: Az integrált irányítási rendszer bevezetéséhez kapcsolódó tevékenységek biztosítása, előkészítése.
  • Próbaműködtetés előkészítése: Az integrált irányítási rendszer bevezetéséhez kapcsolódó próbaműködési tevékenységek biztosítása, előkészítése.
  • Próbaműködtetés: Az integrált irányítási rendszer próbaműködési tevékenységek biztosítása, előkészítése.
  • Módosítások átvezetése, jóváhagyása: Az elkészült összes dokumentáció pontosítása az érintett területekkel lefolytatott helyszíni konzultációk, valamint a gyakorlat alapján. A véglegesített összes dokumentáció jóváhagyása az érintett területekkel helyszíni konzultációkkal támogatva.

Felkészítés, oktatás

Fontos, hogy a munkatársak azonosulni tudjanak a kitűzött minőségügyi célokkal és programokkal, mennyire érdekeltek ebben. Ezért nagy szerepe van a minőség szemlélet kialakítását célzó képzéseknek és a motiválásnak.

  • Belső auditorok képzése: Az integrált irányítási rendszer belső auditorainak, felülvizsgáló személyzetének a képzése.
  • Minden munkavállaló felkészítése: Az integrált irányítási rendszerből adódó feladatok ismertetése, az összes érintett munkavállaló képzése.
  • IIR munkatársak betanítása: Az integrált irányítási rendszer közvetlen érintettjeinek feladatainak ismertetése, az összes érintett munkavállaló képzése.
  • Érzékenyítő tréningek a munkatársak számára, és a konfliktusok megbeszélésére, az együttműködés fokozására.
  • Elégedettség és vélemény vizsgálatokra kerül sor (munkatársak, hallgatók), valamint a jó gyakorlatok megismertetésére és terjesztésére a karok között.

Tanúsítási eljárások lefolytatása

A minőségirányítási rendszer követelményeinek teljesülését érdemes külső független fél általi tanúsítási eljárás keretében bizonyítani, amellyel azon túl, hogy a megszerezhető tanúsítvány független, objektív bizonyítékként szolgál a külső partnerek, vevők felé, a belső vezetői és munkatársi elégedettség növeléséhez is hozzájárul, ami a TQM filozófiájával teljes mértékben összhangban áll. A kialakított rendszerek külső, független –Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által regisztrált és akkreditált – tanúsító szerv általi felülvizsgálatát kari szinten kívánjuk megvalósítani a projekt befejezésének időpontjáig.

A projekt tevékenységeinek ütemezése 

 

2010

2011

2012

 

1.n.év

2.n.év

3.n.év

4.n.év

1.n.év

2.n.év

3.n.év

4.n.év

1.n.év

2.n.év

3.n.év

4.n.év

IV. Minőségirányítási rendszerek fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítés, helyzetfelmérés, értékelés

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelmények meghatározása

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Alapdokumentumok összeállítása (MIR, KIR, IBIR)

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

Rendszerek bevezetése, működés ellenőrzése, belső auditálás

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

Felkészítés, oktatás

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

Tanúsítási eljárások lefolytatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Kapcsolódó oldalak

http://miau.gau.hu/avir

Letölthető dokumentumok

USZTEUMMNFU