IMIR
Intézményi Minőségfejlesztési Irányítási Rendszer

A pályázat

Pályázati kiírás kódja: TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV. Projekt címe: A minőségi és korszerű felsőoktatásért a Szent István Egyetemen. Teljes költségvetés: 348.100.045 Ft; Elnyert támogatás: 330.695.042 Ft. Fejlesztés időtartalma: 2010.06.15-2012.06.14 Ft. Projektvezető: Dr. Kovács Árpád Endre. Projekt szakmai vezetők: Dr. Lakatos Vilmos, Nagypál Tamás, dr. Tarr Zsuzsanna. Projektkoordinátor: Dr. Szalay Zsigmond Gábor. Pénzügyi vezető: Korsós Zoltánné.

Nemzetközi versenyképességet elősegítő szolgáltatásfejlesztések

A meglévő, illetve e konstrukcióban kialakított egyetemi szolgáltatások idegen nyelvű hozzáférhetőségének megteremtése:

 • Az egyetem angol nyelvű webes felületeinek alapvető átalakítása, egységesítése és korszerű informatikai háttérrel történő továbbfejlesztése (online jelentkezési lehetőségek, helpdesk, egységes arculat, felhasználóbarát felületek, fogyatékkal élők számára is elérhető információk).
 • A jelenleg arculatukban, struktúrájukban sőt leíró nyelvükben is különböző kari honlapok külkapcsolati felületeinek egységesítése és az AVIR-hoz történő on-line kapcsolat kialakítása.
 • A teljes egyetemre kiterjedő AVIR-ral online kapcsolatban álló kurzuskatalógus rendszer létrehozása.
 • Mobilitási programon belüli képzések Neptunba történő integrálása azzal a céllal, hogy az idegennyelvű kurzusok magyar hallgatók számára is hozzáférhetővé váljanak (elvárt hatás: nemzetközibb környezet a külföldiek részére, a magyar hallgatók önbizalmának és nyelvi készségeinek fejlődése)
 • Karok kurzuskínálatának áttekintésének során interdiszciplináris (tudományágak közti, bármely szak hallgatója számára hozzáférhető) kurzus rendszerek kialakítása.
 • A SZIE gyakorlatigényes képzéseihez igazodva a külföldi hallgatók számára gyakorlati képzőhelyek adatbázisának kialakítása és hozzáférhetővé tétele.
 • A SZIE DPR rendszerből származó külföldi hallgatók visszajelzéseinek rendszerbe foglalt feldolgozása (elégedettség mérés, fejlesztési területek azonosítása stb).

 Kapcsolódó képzések, kommunikációs tevékenységek:

 • A projekt során a kari és központi külkapcsolati referensek számára HR tréning rendszer kialakítása (kommunikáció, asszertivitás, csapatépítő és konfliktuskezelés) és pilot program keretében történő kipróbálása.
 • Nemzetközi „Best practice”-ek figyelembevételével kialakított új funkciók tervezése és kialakítása a kari és központi felületeken (vendégoktatói on-line almanach, hallgatói és oktatói úti jelentések rögzíthetőségének és hozzáférhetőségének megteremtése).
 • Külkapcsolati relevanciájú rendezvényeken, kiállításokon felhasználható mobil információ hordozó rendszer (mobil promóciós pult, roll screen, molinók, zászlók, nagyfelületű, képes háttér stb.) beszerzése.
 • A hozzánk érkező külföldi hallgatók integrálását célzó ún. buddy-system alapjainak megteremtése és pilot projekt keretében való kipróbálása.

Nemzetközi intézményközi kapcsolattartás:

 • Annak érdekében, hogy a kapcsolatrendszerünket mérni és megfelelő irányba fejleszteni tudjuk, szándékunkban áll egy olyan on-line adatbázis-kezelő rendszer létrehozása, ami napra kész információt nyújt a SZIE-vel szerződéses jogviszonyban álló külföldi intézményeivel megvalósuló együttműködésekről. Az így létrejött adatbázis egy igen hatékony eszköz ahhoz, hogy megfelelő súlyozással tudjuk elosztani anyagi és humánerőforrásainkat az optimális hatékonyság érdekében.
 • A minőségi és hatékony kapcsolattartás érdekében hatályos szerződés alapján velünk együttműködő partnereinktől egy on-line struktúrában működő kérdőíves visszajelző-rendszert tervezünk létrehozni.

A projekt tevékenységeinek ütemezése 

 

2010

2011

2012

 

1.n.év

2.n.év

3.n.év

4.n.év

1.n.év

2.n.év

3.n.év

4.n.év

1.n.év

2.n.év

3.n.év

4.n.év

V. Nemzetközi versenyképesség javítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szolgáltatások idegen nyelvű hozzáférhetőségének megteremtése

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó belső képzések

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

külkapcsolati kommunikációs csatornák kialakítása, működtetése

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

USZTEUMMNFU